Misja i cele CTA

logotypCTA_BWmaly

Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia to stowarzyszenie, łączące tych, których pasją są kraje azjatyckie.

Od momentu powołania Stowarzyszenia CTA – Closer To Asia do życia w 2007 roku, jego głównym celem jest zbliżanie do siebie krajów Europy i Azji poprzez krzewienie wiedzy na temat tych regionów oraz budowę międzykulturowego partnerstwa.

Misją CTA jest wprowadzenie innowacji do studiów nad Azją, budowa interdyscyplinarnej oraz międzynarodowej sieci partnerstwa, praca badawcza nad istotnymi zagadnieniami spraw publicznych wiążących Polskę i Europę z Azją, inicjacja debat publicznych oraz dostarczenie merytorycznej wiedzy.

 

Nasze cele to między innymi:

  • prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej z zakresu krajów Azji, z szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z kulturą, gospodarką, polityką, religią, filozofią i społeczeństwami wśród członków Stowarzyszenie oraz obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
  • popularyzowanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej, a w szczególności o Polsce, wśród obywateli krajów azjatyckich,
  • praca na rzecz lepszego zrozumienia odrębnych kultur,
  • budzenie zainteresowań naukowych i wdrażanie do pracy naukowej i badawczej,
  • pomoc w kształceniu; w tym w wyjazdach naukowych i organizacji konferencji,
  • pomoc członkom Stowarzyszenia w organizowaniu wyjazdów do państw azjatyckich, działania na tamtejszych rynkach pracy, praktyki zawodowej oraz zakwaterowania.

 

Podstawa prawna:

Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

  • Numer KRS: 0000284683 (wpis z dnia 23.08.2007)
  • Numer REGON: 120536035
  • Numer NIP: 6772297701
  • Numer konta: 89 1140 2017 0000 4302 1111 0543