Tybetańscy mnisi z klasztoru DREPUNG w Krakowie!

W środę 9 czerwca 2010 roku o godz. 18.00  w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie odbędzie się koncert na rzecz jednego z najstarszych i największych klasztorów w Tybecie – Drepung. Prezentację liturgicznej muzyki buddyjskiej w wykonaniu grupy mnichów z klasztoru Drepung wesprze charytatywnym koncertem Projekt Karpaty Magiczne i Goście.

Drepung (nazwa oznacza: „stos ryżu”) został założony w 1416 roku na górze Gampo Utse w pobliżu Lhasy dla doskonalenia i pogłębiania nauk linii Gelugpa. W latach 1935-37 był największym klasztorem na świecie, w klasztornym uniwersytecie studiowało w tym czasie od 7000 do 10 000 tysięcy mnichów! Klasztor Drepung krył Ganden Podrang, czyli tzw. klasztor w klasztorze, który był przez blisko 200 lat siedzibą pierwszych dalajlamów, do czasu przeniesienia Ich siedziby do pałacu Potala w Lhasie. Grupa mnichów z Drepung odbywa pielgrzymkę w celu pozyskania wsparcia dla klasztoru. W Nowym Jorku podczas koncertu tej samej grupy mnichów w Cornegie Hall wspierali Ich na scenie między innymi: Patti Smith, Philip Glass i David Bowie.

Pobyt mnichów z Drepung w Polsce jest koordynowany przez Fundację Tibet House z siedzibą w Warszawie, a w Krakowie koncert przygotowała grupa wolontariuszy przy wsparciu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Wydziału Religioznawstwa UJ i osób prywatnych.