„Sacrum i profanum na Dalekim Wschodzie”- konkurs fotograficzny DKN UJ

Dalekowschodnie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Sacrum i profanum na Dalekim Wschodzie”, organizowanego w ramach ogólnopolskiej konferencji studencko- doktoranckiej NEOAzja IV „Religia a polityka. Polityka a religia”.

Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej. Termin nadyłania prac oraz kart zgłoszeniowych upływa 16 marca 2014 r. Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani dyplomami i upominkami rzeczowymi. Zostanie także zorganizowany wernisaż zdjęć.
Uczestnicy, których prace zostaną wybrane na wernisaż, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową najpóźniej dnia 18 marca 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Karta zgłoszeniowa