I spotkanie w ramach Klubu Dyskusyjnego Bliżej Azji

5 listopada o godzinie 16.30 odbędzie się I spotkanie w ramach Klubu Dyskusyjnego Bliżej Azji organizowanego przez Stowarzyszenie CTA – Closer to Asia w Krakowie oraz Sekcję Polityczną Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ pt. „Problem uchodźstwa w Europie”. Celem projektu przygotowanego przez członków Stowarzyszenia CTA Closer to Asia jest wypracowanie platformy do wymiany myśli i poglądów dotyczących Azji. Debaty mają przyczynić się do wzbogacenia warsztatu naukowego Studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Założeniem naszych spotkań nie jest prowadzenie wykładu informacyjnego, lecz moderowanie dyskusji gdzie wszyscy uczestnicy dysponują takim samym głosem jak pozostali. Pracownicy naukowi i doktoranci wcielają się jedynie w rolę dyskutantów i komentatorów. Stąd wynika przyjęta idea krótkiego wprowadzenia i poddania prezentowanego tematu do szerszej dyskusji w gronie uczestników spotkania.
Aby w pełni umożliwić uczestnictwo w takiej dyskusji, osoba inicjująca przed każdym ze spotkań będzie przesyłać krótkie résumé prezentowanego tematu wraz z tekstem przybliżającym temat i będącego pretekstem do dyskusji. Celem nadrzędnym każdorazowego spotkania jest by uczestnicy bez skrępowania zabrali głos i wyrażali swoje uwagi oraz opinie. Celem w perspektywie odleglejszej zbudowanie sieci wzajemnego rozumienia pomiędzy studentami IBiDW oraz przygotowanie ich do dalszego samodzielnego rozwoju i budowania przyszłej kariery zawodowej.
Adresaci projektu:
Studenci IBiDW UJ oraz osoby zainteresowane szeroko pojmowaną problematyką azjatycką. Spotkania w założeniu mają charakter interdyscyplinarny. Mają służyć ukazaniu złożoności i korespondencji pomiędzy tematami omawianymi w toku studiów na wszystkich specjalnościach i modułach objętych programem kształcenia na kierunku studia azjatyckie.

Wprowadzenie: mgr Piotr Niziński (IBiDW UJ)
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Kraków, ul. Gronostajowa 3
5 listopada 2015 (czwartek) g. 16:30, s. 129
Bliżej Azji: klub dyskusyjny
Organizatorzy: Stowarzyszenie CTA – Closer to Asia w Krakowie, Sekcja Polityczna DKN UJ

Materiał do dyskusji:
red. M. Czarnecki, M. Jałoszewski, T. Kwaśniewski, Więcej wiedzy mniej strachu. Uchodźcy w Polsce
http://bi.gazeta.pl/im/9/18845/m18845069,UCHODZCY-18-09.pdf
http://wyborcza.pl/1,75478,18834127,uchodzcy-w-polsce.html

Zapowiedź II spotkania w ramach klubu dyskusyjnego Bliżej Azji:
„One Belt, One Road” – wyzwania i szanse dla Polski