II spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego Bliżej Azji

1 grudnia o godzinie 16.45 odbędzie się II spotkanie w ramach reaktywowanego klubu dyskusyjnego Bliżej Azji pt. „One Belt, One Road – wyzwania i szanse dla Polski„, organizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie CTA – Closer to Asia w Krakowie oraz Sekcję Polityczną Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ. Wprowadzenie do dyskusji: dr Rafał Kwieciński (IBiDW UJ, CTA). Serdecznie zapraszamy!


Celem projektu przygotowanego przez członków Stowarzyszenia CTA Closer to Asia jest wypracowanie platformy do wymiany myśli i poglądów dotyczących Azji. Debaty mają przyczynić się do wzbogacenia warsztatu naukowego Studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Założeniem naszych spotkań nie jest prowadzenie wykładu informacyjnego, lecz moderowanie dyskusji gdzie wszyscy uczestnicy dysponują takim samym głosem jak pozostali. Pracownicy naukowi i doktoranci wcielają się jedynie w rolę dyskutantów i komentatorów. Stąd wynika przyjęta idea krótkiego wprowadzenia i poddania prezentowanego tematu do szerszej dyskusji w gronie uczestników spotkania.
Aby w pełni umożliwić uczestnictwo w takiej dyskusji, osoba inicjująca przed każdym ze spotkań będzie przesyłać krótkie résumé prezentowanego tematu wraz z tekstem przybliżającym temat i będącego pretekstem do dyskusji. Celem nadrzędnym każdorazowego spotkania jest by uczestnicy bez skrępowania zabrali głos i wyrażali swoje uwagi oraz opinie. Celem w perspektywie odleglejszej zbudowanie sieci wzajemnego rozumienia pomiędzy studentami IBiDW oraz przygotowanie ich do dalszego samodzielnego rozwoju i budowania przyszłej kariery zawodowej.
Zapraszamy osoby zainteresowane szeroko pojmowaną problematyką azjatycką. Spotkania w założeniu mają charakter interdyscyplinarny. Mają służyć ukazaniu złożoności i korespondencji pomiędzy tematami omawianymi w toku studiów na wszystkich specjalnościach i modułach objętych programem kształcenia na kierunku studia azjatyckie.

Wprowadzenie:
dr Rafał Kwieciński (IBiDW UJ, CTA)

Miejsce:
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Kraków, ul. Gronostajowa 3
1 grudnia 2015 (wtorek) g. 16:45, s. 146

Materiał do dyskusji:
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-02-10/nowy-jedwabny-szlak-uniwersalne-narzedzie-chinskiej-polityki

Zapowiedź III spotkania w ramach klubu dyskusyjnego Bliżej Azji w dniu 10 grudnia (czwartek), g. 18:30
Nankin: miasto we krwi

Serdecznie zapraszamy!