Konferencja „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA”

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliżej Azji: Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2015 roku. Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych i doktorantów następujących dyscyplin: nauk o polityce, w tym specjalizujących się w stosunkach międzynarodowych, ekonomii, nauk o bezpieczeństwie, kulturoznawstwa, a także wszystkich prowadzących badania naukowe związane z problematyką konferencji. Nabór zgłoszeń trwa do 30 listopada 2015 roku.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Tematy paneli w zakresie współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa w Azji:

  1. Strategie bezpieczeństwa narodowego
  2. Bezpieczeństwo militarne
  3. Bezpieczeństwo ekonomiczne
  4. Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne
  5. Zagrożenia transnarodowe
  6. Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa
  7. Spory i konflikty terytorialne
  8. Ograniczenie i kontrola zbrojeń

Komitet naukowy:
Dr hab. Łukasz Gacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – przewodniczący
Dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Agata Ziętek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Łukasz Gacek
Dr Rafał Kwieciński
Dr Ewa Trojnar

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2015
Informacje o zaakceptowaniu referatu: 2 grudnia 2015
Termin dokonywania wpłat: 7 grudnia 2015
(numer konta bankowego, na który będą dokonywane wpłaty zostanie przesłany uczestnikom konferencji 2 grudnia 2015 drogą e-mailową wraz z potwierdzeniem akceptacji zgłoszenia)
Opłata konferencyjna: 350 zł (dla pracowników naukowych);
250 zł (dla doktorantów)

E-mail: azjabezpieczenstwo@gmail.com

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY