III spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego Bliżej Azji

10 grudnia (czwartek) o godzinie 18.30 odbędzie się III spotkanie w ramach reaktywowanego klubu dyskusyjnego Bliżej Azji pt. „Nankin: miasto we krwi” organizowanego przez Stowarzyszenie CTA – Closer to Asia w Krakowie. Spotkanie otworzy swoim wykładem mgr Łukasz Czarnecki, członek CTA oraz doktorant w Instytucie Historii UJ. Serdecznie zapraszamy!


Celem projektu przygotowanego przez członków Stowarzyszenia CTA Closer to Asia jest wypracowanie platformy do wymiany myśli i poglądów dotyczących Azji. Debaty mają przyczynić się do wzbogacenia warsztatu naukowego Studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Założeniem naszych spotkań nie jest prowadzenie wykładu informacyjnego, lecz moderowanie dyskusji gdzie wszyscy uczestnicy dysponują takim samym głosem jak pozostali. Pracownicy naukowi i doktoranci wcielają się jedynie w rolę dyskutantów i komentatorów. Stąd wynika przyjęta idea krótkiego wprowadzenia i poddania prezentowanego tematu do szerszej dyskusji w gronie uczestników spotkania.
Aby w pełni umożliwić uczestnictwo w takiej dyskusji, osoba inicjująca przed każdym ze spotkań będzie przesyłać krótkie résumé prezentowanego tematu wraz z tekstem przybliżającym temat i będącego pretekstem do dyskusji. Celem nadrzędnym każdorazowego spotkania jest by uczestnicy bez skrępowania zabrali głos i wyrażali swoje uwagi oraz opinie. Celem w perspektywie odleglejszej zbudowanie sieci wzajemnego rozumienia pomiędzy studentami IBiDW oraz przygotowanie ich do dalszego samodzielnego rozwoju i budowania przyszłej kariery zawodowej.
Zapraszamy osoby zainteresowane szeroko pojmowaną problematyką azjatycką. Spotkania w założeniu mają charakter interdyscyplinarny. Mają służyć ukazaniu złożoności i korespondencji pomiędzy tematami omawianymi w toku studiów na wszystkich specjalnościach i modułach objętych programem kształcenia na kierunku studia azjatyckie.

Wprowadzenie i wykład:
mgr Łukasz Czarnecki

Miejsce:
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Kraków, ul. Gronostajowa 3
1 grudnia 2015 (wtorek) g. 16:45, s. 146

Lektura:

Iris Chang, Rzeź Nankinu, Wydawnictwo Wielka Litera, 2013

Serdecznie zapraszamy!