„One Belt, One Road – szanse i wyzwania dla Polski”. Relacja z II spotkania Klubu Dyskusyjnego Bliżej Azji

1 grudnia 2015 r. w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu (IBiDW) odbyła się druga debata w ramach klubu dyskusyjnego „Bliżej Azji”. Tematem spotkania była chińska inicjatywa „Jednego Pasa i Jednej Drogi” (One Belt, One Road) jako wyzwania i szansy dla Polski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia „Closer To Asia” (CTA), licznie zgromadzeni studenci, a także pracownicy IBiDW: prezes CTA dr hab. Ł. Gacek, dr E. Trojnar i dr R. Kwieciński.

Po krótkim wprowadzeniu w temat przez dra Kwiecińskiego uczestnicy debaty skupili się na dwóch zasadniczych wątkach: na ewentualnym przebiegu lądowej i morskiej nitki One Belt, One Road oraz na udziale Polski w chińskiej inicjatywie.

Zebrani podnosili kwestię nie tylko wielowariantowości połączeń lądowych (kolejowych, drogowych i innych) oraz morskich Chin z Europą, ale także zwracali uwagę na konsekwencje w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to zwłaszcza relacji chińsko-rosyjskich, czy uczestnictwa Turcji w tym przedsięwzięciu.

O wiele bardziej emocjonalny charakter miała dyskusja co do udziału Polski w inicjatywie. Podnoszono kwestie szans i zagrożeń, korzyści i kosztów dla naszego kraju w aspekcie gospodarczym i politycznym. Zwracano uwagę, że forma udziału ograniczona do uczestniczenia w rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej w ramach proponowanych połączeń wydaje się niewystarczająca. Zebrani wydali się zgodni co do wartości idei budowy bazy logistycznej w Polsce dla lądowych wariantów projektu w tej części Europy. Część obecnych proponowała połączyć uczestnictwo Polski w inicjatywie „Jednego Pasa i Jednej Drogi” z innymi sprawami istotnymi dla stosunków polsko-chińskich: chińskimi inwestycjami w Polsce, zmniejszeniem polskiego deficytu w obrotach z Chinami, czy wreszcie stworzeniem marki reprezentującej Polskę w Chinach. Niezwykle interesującym fragmentem debaty było podjęcie kwestii znaczenia polskiego kapitału ludzkiego w rozwoju nie tylko inicjatywy One Belt, One Road w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale również w szerszym kontekście relacji gospodarczych Polski i Chin. Niewątpliwie jądrem takiego wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego powinni stawać się fachowcy, także absolwenci kierunków zajmujących się Azją Wschodnią, a Chinami w szczególności. Słuchając młodych uczestników ostatniej debaty, studentów IBiDW, wydaje się to być wielce prawdopodobne…