Nankin: miasto we krwi. Relacja z III spotkania Klubu Dyskusyjnego „Bliżej Azji”

10 grudnia 2015 r. w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu (IBiDW) odbyła się już trezcia debata w ramach klubu dyskusyjnego „Bliżej Azji” organizowanego przez Stowarzyszenie CTA – Closer to Asia w Krakowie. Tym razem wykład zatytułowany „Nankin: miasto we krwi” wygłosił mgr Łukasz Czarnecki, członek CTA oraz doktorant w Instytucie Historii UJ.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia „Closer To Asia” (CTA) (dr hab. Ł. Gacek, dr Krystian Wiciarz, dr Magdalena Pycińska, dr Joanna Guzik, dr E. Trojnar i dr R. Kwieciński), a także licznie zgromadzeni studenci.

Zachęcamy również do przeczytania tekstu autorstwa Łukasza Czarneckiego „Nankin: miasto we krwi”, który ukazał się na łamach „Wiedzy i Życie”.