Współpraca

Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia w Krakowie uzyskało dofinansowanie z organizacji Taiwan Foundation for Democracy na realizację projektu edukacyjnego pod nazwą Closer to Taiwan. Działanie Stowarzyszenia w ramach projektu mają na celu m.in. wzbogacenie oferty edukacyjnej Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez włączenie studentów do wydarzeń otwartych dla szerszej publiczności. Do działań tych należy organizacja festiwalu Dnia Tajwanu i pokazów filmów tajwańskich reżyserów.
tajwancta