Nowa publikacja – „Nacjonalizm i religia…”

Z przyjemnością informujemy, iż ukazała się książka pt. „Nacjonalizm i religia. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej” pod redakcją Magdaleny Pycińskiej i Krystiana Wiciarza. Książka stanowi pokłosie wspólnego projektu CTA oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zobacz okładkę

Nacjonalizm i religia – spis treści

Zapraszamy do lektury!

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie

Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Stowarzyszenie CTA -Closer To Asia

zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową

„Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie”

Uniwersytet Jagielloński

27-28 maja 2010

Celem konferencji będzie prezentacja wyników i doświadczeń badawczych dotyczących problematyki nacjonalizmu i etniczności, oraz pojęć z nimi związanych, takich jak wielokulturowość, tożsamość kategorialna czy pokrewieństwo. Interdyscyplinarny charakter konferencji ma na celu pogłębienie dotychczasowego rozumienia tytułowej problematyki. Obok teoretycznych założeń dotyczących zjawiska nacjonalizmu, tożsamości narodowej i etnicznej, konferencja poświęcona będzie także ich manifestacjom na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Organizatorom zależy na przedstawieniu różnorodności stanowisk wobec powyższych problemów oraz zaproponowanie odpowiednich podejść metodologicznych do ich analizy i praktycznego wykorzystania w regionie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Proponowane obszary tematyczne:

1. Teoretyczne założenia interdyscyplinarnych badań nad problemami nacjonalizmu, etniczności i wielokulturowości.

2. Państwo, naród i grupy etniczne (na Bliskim i Dalekim Wschodzie).

3. Nacjonalizm i religia  (na Bliskim i Dalekim Wschodzie).

4. Stare i nowe formy nacjonalizmu w XXI wieku (na Bliskim i Dalekim Wschodzie).

Więcej w dziale: Tematyka konferencji

Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie jest to lista ostateczna i zamknięta!Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje.

Rada programowa
prof. Adam W. Jelonek
prof. Jerzy Zdanowski

Zgłoszenie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 28 kwietnia.

Maksymalna objętość abstraktu – 2000 znaków. Kwalifikacja zgłoszeń –  30 kwietnia.

Publikacja

Publikacja pokonferencyjna jest przewidziana i znajdą się w niej wybrane referaty, tzn. po pierwsze te, których autorzy zechcą w podanym terminie przesłać odpowiednio zredagowany tekst; po drugie te, które przejdą pomyślnie proces recenzyjny.
Całe artykuły należy złożyć w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu konferencji.

Rejestracja

Wysokość opłat konferencyjnych wynosi 300 złotych. Opłata rejestracyjna pokrywa: udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz koszt publikacji zakwalifikowanych artykułów. Termin wpłaty to 5 maja 2010 r.
Organizatorzy podjęli próby pozyskania dodatkowych środków finansowych, dzięki czemu istnieje szansa, iż kwota rejestracyjna ulegnie obniżeniu.

Kontakt

konferencja@closertoasia.org

konferencja.closertoasia.org

Wsparcia udzieliło:

tduj-poziome2_male

Partnerzy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,

Golden Desert Foundation

rajskagolden-desert