IV spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego Bliżej Azji

baner05-nowy-H100px

IV spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego Bliżej Azji

organizowanego przez

Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia

Sekcja Polityczna Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ

Wybory na Tajwanie 2016

wprowadzenie: dr hab. Ewa Trojnar oraz dr hab. Łukasz Gacek

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Kraków, ul. Gronostajowa 3

9 kwietnia 2016 (sobota) g. 11:00, s. 126
 

 

Organizatorzy: Stowarzyszenia Closer To Asia, Sekcja Polityczna Dalekowschodnie Koło Naukowe
Celem projektu przygotowanego przez członków Stowarzyszenia Closer To Asia jest wypracowanie platformy do wymiany myśli  i poglądów dotyczących Azji. Debaty mają przyczynić się do wzbogacenia warsztatu naukowego Studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Założeniem naszych spotkań nie jest prowadzenie wykładu informacyjnego, lecz moderowanie dyskusji gdzie wszyscy uczestnicy dysponują takim samym głosem jak pozostali. Pracownicy naukowi i doktoranci wcielają się jedynie w rolę dyskutantów i komentatorów. Stąd wynika przyjęta idea krótkiego wprowadzenia (ok. 5-10 minut) i poddania prezentowanego tematu do szerszej dyskusji w gronie uczestników spotkania.  
Celem nadrzędnym każdorazowego spotkania jest by uczestnicy bez skrępowania zabrali głos i wyrażali swoje uwagi oraz opinie. Celem w perspektywie odleglejszej zbudowanie sieci wzajemnego rozumienia pomiędzy studentami IBiDW oraz przygotowanie ich do dalszego samodzielnego rozwojui budowania przyszłej kariery zawodowej

Adresaci projektu:
Studenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ wszystkich specjalności oraz osoby zainteresowane szeroko pojmowaną problematyką azjatycką. Spotkania w założeniu mają charakter interdyscyplinarny. Mają służyć ukazaniu złożoności i korespondencji pomiędzy tematami omawianymi w toku wszystkich specjalizacji objętych programem Studiów Azjatyckich.